کود یارانه‌ای مورد نیاز کشت پاییزه در قم تدارک دیده‌ شده‌است
کود یارانه‌ای مورد نیاز کشت پاییزه در قم تدارک دیده‌ شده‌است
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از آمادگی کامل آن شرکت برای شروع کشت پاییزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، زند با اشاره به برنامه‌زمان‌بندی برای آغاز کشت پاییزه، اظهار داشت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با تامین و تدارک وذخیره سازی مناسب و مطلوب کودهای سه گانه کشاورزی یارانه ای باستقبال کشت پاییزه میرود.
حسین زند بیان کرد: با وجود همه چالش ها و مشکلات موجود ومحدودیت‌های شدید مالی ، طبق برنامه‌ریزی به‌عمل آمده و مطابق برنامه‌زمان‌بندی برای آغاز کشت پاییزه، بیش از پنج هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه در انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورز استان قم ذخیره سازی شده‌است .
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم اضافه کرد: با توجه به تامین، تدارک و ذخیره مناسب کودهای یارانه‌ای، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی در خصوص تامین کود، فصل کشت پاییزه را به خوبی و با اطمینان لازم آغاز کنند.
وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۷۰ درصد برنامه ابلاغی استان تدارک و یا از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برای مصارف بخش کشاورزی توزیع شده‌است.
وی بیان کرد:‌ امید است با ذخیره سازی مطلوب کودهای مورد نیاز کشاورزان قمی که در انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان وجود دارد شاهد افزایش کمی و کیفی محصولات این بخش باشیم.