کشف و توقیف ۱۱ تن کود شیمیایی یارانه ای خارج از شبکه توزیع(قاچاق) در شهر جعفریه
کشف و توقیف ۱۱ تن کود شیمیایی یارانه ای خارج از شبکه توزیع(قاچاق) در شهر جعفریه
در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انتقال محموله کود شیمیایی قاچاق با استفاده از یک دستگاه کامیون در یکی از مناطق شهر جعفریه در استان قم بررسی موضوع در دستور کار کارگروه مربوطه قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، کارگروه بازرسی و پایش مواد کودی استان، محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی، در بازرسی از کامیون توقیف شده ۱۱ تن کود شیمیایی قاچاق و فاقد مجوز حمل، به ارزش بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون ریال کشف شد. محموله فوق قصد انتقال به استان خوزستان داشته که توسط اکیپ نظارت و بازرسی استان توقیف گردید. این محموله تا تکمیل مراحل قضایی نزد انبار اتحادیه تعاونی روستایی قم امانت سپاری شد.