– اخبار بین الملل – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: کشورهای همسایه به ویژه ایران، بیشترین انگیزه را برای ثبات افغانستان از طریق همکاری با حاکمان فعلی در همسایگان […]

– اخبار بین الملل –

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: کشورهای همسایه به ویژه ایران، بیشترین انگیزه را برای ثبات افغانستان از طریق همکاری با حاکمان فعلی در همسایگان دارند.

کاظمی قمی افزود: بیش از چالش‌ها و بحران‌های مردم افغانستان بیش از آنکه عامل درونی داشته باشد، عامل خارجی دارد. ما حدود ۴۵ سال است شاهد این هستیم که ارتش سرخ از اردوگاه کمونیسم با راه‌اندازی کودتایی و حکومت کمونیستی خارج از باورها و هنجارهای جامعه شکل داد و کل این سرزمین را اشغال کرد و مردم در برابر این ایستادند و آن خرابی و کشتار را ایجاد کرد؛ حتی در مقطعی که دست مجاهدین بود دست حاکمیت خارجی را ما مشاهده کردیم.

میراث شوم آمریکا برای ایجاد بحران در افغانستان

سفیر ایران در کابل درباره عامل آمریکا در بحران‌های افغانستان افزود: آمریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و کمک به جامعه بشری آمدند و افغانستان را اشغال کردند، و نتیجه حضور بیست ساله آمریکا در این کشور من باب مثل «تولید برق ۳۰۰ مگاواتی» است؛ کدام صنعت و کشاورزی با این میزان برق قابلیت رشد دارد؟ طبیعی است پیامد این موضوع منجر به مهاجرت و قاچاق مواد مخدر خواهد شد.

کاظمی قمی ادامه داد: من قبل از اشغال آمریکا در هرات بودم، تعداد معتادین افغانستانی در این کشور بسیار محدود بود، صادرات مواد مخدر وجود داشت ولی مصرف آن به شدت کم بود، امروز آمار جامعه جهانی بیانگر این است که قریب به یک دهم جامعه افغانستان درگیر اعتیاد هستند، این بلای خانمان‌سوز چه ویرانی در جامعه به‌وجود آورده است، ایجاد مراکز تولید مواد مخدر صنعتی مربوط به دوران اشغال آمریکا و متحدان آن است.

راه برون‌رفت افغانستان از بحران‌ها

دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: برای برون‌رفت از این معضل اولاً باید ظرفیت‌های درونی این کشور به خدمت گرفته شود و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر روی دولت ملی و بهرمندی از ظرفیت‌های ملی به این دلیل است که حجم چالش‌ها و بحران‌های داخلی زیاد است. این مشکلات مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و ریشه در ۴۰ سال گذشته دارد که اجازه سازندگی به این کشور داده نشد و اندیشمندان و نخبگان به‌خلاف میل باطنی مجبور به ترک وطن خود شدند.

وی اضافه کرد: دیگر اینکه باید یک اتحاد همکاری با محوریت کشورهای همسایه و منطقه تعریف شود، چون این کشورها در خط مقدم این بحران‌ها هستند، اگر در این کشور افراط‌گرایی و تروریسم ترویج شود مساوی است با ناامن شدن مرزهای کشورهای همسایه، پدیده مهاجرت و مواد مخدر.

تمامی همسایگان در پی همکاری با حاکمان فعلی برای ثبات افغانستان

نماینده ویژه کشورمان درباره رویکرد کشورهای همسایه برای برقراری ثبات در افغانستان گفت: بیشترین انگیزه جهت ثبات در کشور افغانستان در میان کشورهای همسایه در تعامل و همکاری با حاکمان فعلی این کشور وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های دیپلماتیک خود تلاش کرد تا این همگرایی را ایجاد کند و روند کنونی در اجماع کشورهای منطقه‌ای که در طول یک سال و نیم اخیر که البته در فرمت مسکو هم وجود داشت، این نگاه همکاری در مسئله کمک به سازندگی و بازسازی انسان‌دوستانه و حتی در زمینه امنیت و ظرفیت‌های ملی جدی‌تر شده است.

کاظمی قمی ادامه داد: جامعه جهانی باید از ابتکار منطقه‌ای حمایت کند، تشکیل گروه تماس با محوریت کشورهای همسایه برای این است که بتواند همکاری‌ها را توسعه دهد و جامعه جهانی هم بایستی از آن حمایت کند؛ علاوه بر این موارد، ظرفیت کشور ایران وجود دارد که هم افغانستان را قبول دارد و هم به دنبال امنیت مرزهای مشترک و تعامل تجاری و اقتصادی می‌باشد که هر دو کشور از آن سود می‌برند؛ از سوی دیگر سر ریز این همکاری‌ها به حوزه‌های دیگری همچون امنیت کشیده می‌شود؛ مانند کاهش مواد مخدر و مسائل دیگر.

کاظمی قمی: شکل گیری گروه تماس توسط همسایگان افغانستان یکی از تصمیمات اجلاس فرمت مسکو بودکاظمی قمی: «جبهه بیگانگان» با منافع ملی افغانستان سر سازگاری ندارد