پیغام نوجوانان دهه هشتادی و نودی قمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
پیغام نوجوانان دهه هشتادی و نودی قمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
حضور پرشور نوجوانان دهه هشتادی و نودی قمی در راهپیمایی 22 بهمن بسیار مشهود بود، اما در این میان این عکس گویاترین پیغام این نسل انقلا است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم