ویژه ترین سال عملکردی در تامین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه ایی
ویژه ترین سال عملکردی در تامین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه ایی
زند، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم سال 1401 را یکی از ویژه ترین سالهاي عملکردي در سابقه شرکت خدمات حمایتی کشاورزي برشمرد و اظهار داشت: اجرایی شدن صددرصد برنامه ابلاغی کود و رسیدن به رکوردهاي بی سابقه آنهم در شرایط تحریم هاي ظالمانه و محدودیت هاي شدید مالی و ارزي در سال1401 محقق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حسین زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با اشاره به تحقق برنامه ابلاغی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ صددرصد برنامه مصوب ابلاغی کودهای شیمیایی یارانه ای کشور به مقدار ۳٫۲ میلیون تن ، تامین و تدارک گردید که نسبت به برنامه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲٫۵ میلیون تن حدود ۳۰  درصد معادل ۷۰۰ هزار تن رشد داشته ایم.

وی افزود: در خصوص برنامه مصوب ابلاغی کودهای شیمیایی یارانه ای استان قم درسال ۱۴۰۱ ، صددرصد برنامه ابلاغی به میزان۲۲۱۱۸  تن تامین و تدارک گردید که نسبت به برنامه و تدارک سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷۵۳۵ تن مقدار حدود ۲۶ درصد معادل ۴۵۸۳ تن رشد را شاهد بودیم.

زند گفت : از میزان کودهای شیمیایی یارانه ای تدارک و حمل شده به استان قم در سال ۱۴۰۱  بیش از ۱۹ هزار تن جهت مصرف کشاورزان عزیز و زحمتکش و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید که درمقایسه با میزان  ۱۷ هزار تن توزیعی در سال ۱۴۰۰ مقدار بیش از ۲۰۰۰ تن معادل ۱۳ درصد رشد در توزیع و مصرف ثبت شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تصریح کرد در حال حاضر و بابت تامین نیاز کودی بخش کشاورزی استان و به منظور کشت بهاره بیش از ۴۵۰۰ تن انواع کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه تامین و تدارک شده است و این روند تامین بصورت مستمر در حال انجام میباشد تا انشاالله کودهای مورد نیاز کشت بهاره استان به موقع تامین و توزیع گردد.