همایش ملی «تنظیم‌گری فضای مجازی» برگزار می‌شود
همایش ملی «تنظیم‌گری فضای مجازی» برگزار می‌شود
احسان کیانخواه، رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از برگزاری همایش ملی «تنظیم‌گری فضای مجازی» با شعار تنظیم‌گری مردمی، همگرا و اخلاق‌مدار خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، احسان کیانخواه گفت: همایش تنظیم‌گری فضای مجازی به منظور تبیین چارچوب‌های نظری تنظیم‌گری مطلوب، گفتمان‌سازی و ترویج تنظیم‌گری، تبیین مسائل تنظیم‌گری و ارائه راهکارهای تنظیم‌گری فضای مجازی کشور برگزار می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به محورهای برگزاری این همایش بیان داشت: مبانی و اصول تنظیم‌گری فضای مجازی در قالب موضوعات فلسفه، دکترین و نظریه‌سیاستی تنظیم‌گری مطلوب فضای مجازی، مفاهیم، چارچو ب‌ها و الگوهای تنظیم‌گری فضای مجازی، سیر تحول و تطور تنظیم‌گری فضای مجازی در سایر کشورها و نقد آن است.

وی افزود: مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی کشور شامل عناوین مسائل و چالش‌های ناظر بر ساختار تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌، مسائل و چالش‌های ناظر بر فرایندها و نقش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران و مسائل و چالش‌های ناظر بر حوزه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران از دیگر محورها است.

وی با بیان اینکه راه‌کارها و راهبردهای تنظیم‌گری فضای مجازی‌نیز سومین محور همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی است ابراز داشت: در این بخش موضوعاتی همانند راهکارها و راهبردهای حل مسائل ساختاری، فرایندی تنظیم‌گری فضای مجازی‌، راهکارها و راهبردهای حوزه‌های تنظیم‌گری فناوری نوظهور و هم‌گرا فضای مجازی‌، راهکارها و راهبردهای اجتماعی‌سازی، مردمی‌سازی و همگراسازی تنظیم‌گری مطلوب‌، راهکارها و راهبردهای نهادینه‌سازی اخلاق‌مداری و ارزش‌مداری در تنظیم‌گری فضای مجازی تعریف شده است.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: پژوهشگران می‌توانند چکیده مقالات پژوهشی و ایده‌های تنظیم‌گری خود را تا پایان مرداد ماه جاری به آدرس CyberRegulation@iict.ac.ir ارسال کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر