نیاز شهرک امام حسن(ع) به خط اتوبوس
نیاز شهرک امام حسن(ع) به خط اتوبوس
یکی از محلات کم برخوردار قم شهرک امام حسن(ع) می باشد که به صورت مستمر اهالی محل با تماس با سامانه 137 و ارسال پیام های خود پیگیر حل مشکلات تردد خود در این منطقه از شهر مقدس قم می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، رانندگان برای تردد در منطقه سه و شهرک امام حسن(ع) مشکلات و چالش‌های زیادی دارند، از جمله این چالش ها کم عرض بودن خیابان های این منطقه است که باعث مشکلات مهمی از جمله عدم ارائه سرویس مناسب و یا عدم تمایل رانندگان برای حضور در این معابر و مناطق می باشد.

یکی از محلات کم برخوردار قم شهرک امام حسن(ع) می باشد که به صورت مستمر اهالی محل با تماس با سامانه ۱۳۷ و ارسال پیام های خود پیگیر حل مشکلات تردد خود در این منطقه از شهر مقدس قم می باشند.

اتوبوس شهری پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

* خبر به روز گردیده است:

صدای اهالی شهرک امام حسن(ع) شنیده شد/ راه‌اندازی خط اتوبوس‌رانی
پس از انتشار درخواست اهالی شهرک امام حسن(ع) نسبت به راه‌اندازی خط اتوبوس‌رانی، سرپرست سازمان اتوبوس‌رانی از راه‌اندازی خط اتوبوس‌رانی در این شهرک تا پایان شهریور خبر داد.

مهندس نیک با تأکید بر اهمیت همکاری پلیس راهور برای جلوگیری از پارک دوبل در شهرک امام حسن(ع) به علت کم بودن عرض معبر افزود: نیاز به همکاری پلیس راهور داریم تا بتوانیم خط اتوبوس‌رانی را در این شهرک راه‌اندازی کنیم و این حجم از پارک مانع حرکت و گردش اتوبوس نشود.

وی راه‌اندازی خط اتوبوس‌رانی شهرک امام حسن(ع) را تا پایان شهریور اعلام و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا در آینده نزدیک خط اتوبوس‌رانی این منطقه دوباره راه‌اندازی شود و اگر بتوانیم برای این مسیر مینی‌بوس خریداری کنیم.