مهمترین رویدادهای شهری قم در مهر ۱۴۰۱
مهمترین رویدادهای شهری قم در مهر ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهمترین رویدادهای شهری قم در مهر۱۴۰۱ در پادکست زیر قابل دریافت می باشد، از آغاز ویژه برنامه های روز قم تا ادغام سازمان های شهرداری قم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهمترین رویدادهای شهری قم در مهر۱۴۰۱ در پادکست زیر قابل دریافت می باشد، از آغاز ویژه برنامه های روز قم تا ادغام سازمان های شهرداری قم.