مهمترین رویدادهای شهری قم در مرداد۱۴۰۱
مهمترین رویدادهای شهری قم در مرداد۱۴۰۱
مهمترین اخبار شهری ویژه مرداد ماه 1401 به صورت پادکست توسط پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم در دسترس شهروندان گرامی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهمترین رویدادهای شهری قم در مرداد ۱۴۰۱ در پادکست زیر قابل دریافت می باشد، از پرداخت نشدن سهم شهرداری قم از افزوده شدن اراضی جدید تا تامین ناوگان عمومی شهر قم از ردیف تهاتر نفت.