مهمترین رویدادهای شهری قم در شهریور ۱۴۰۱
مهمترین رویدادهای شهری قم در شهریور ۱۴۰۱
مهمترین اخبار شهری ویژه شهریور ماه 1401 به صورت پادکست توسط پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم در دسترس شهروندان گرامی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهمترین رویدادهای شهری قم در شهریور ۱۴۰۱ در پادکست زیر قابل دریافت می باشد، از ارتقای حمل و نقل عمومی در کلانشهرها تا آمادگی شهر قم جهت اجرای مدیریت یکپارچه شهری.