قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل خواهد شد
قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل خواهد شد
مهندس حسین علی بیگی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: با توزیع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله و همچنین با تامین گوشت گرم وارداتی در هفته آینده قطعا قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهندس حسین علی بیگی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر، عنوان کرد: بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش قیمت نهاده ها بحث قیمت تمام شده برای دامدار بالاتر از نرخی بود که در گذشته وجود داشت.

وی در ادامه  تأثیر شرایط خشکسالی های اخیر بر افزایش هزینه های نگه داری دام برای دامداران را مورد تأکید قرارداد و گفت: با توجه به افزایش هزینه های نگهداری دام در شرایط خشکسالی دامداران اقدام به حذف دام و ارسال به کشتارگاه کردند لذا در شرایط حاضر با توجه به این که حذف دام در ماه های گذشته بیش از پیش بوده عرضه دام کاهش یافته است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم یادآور شد: در شرایط افزایش حذف دام دولت در قالب تنظیم بازار و با هدف کمک به تولید کنندگان و جلوگیری از ضرر و زیان دامداران اقدام به خرید حمایتی بخشی از دام‌های عرضه شده کرد لذا بخشی از گوشت توزیع شده در بازار امروز نیز از همان خرید های حمایتی تأمین می شود.

علی بیگی تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به این که تقاضا در بازار کماکان بالا بوده ولی عرضه دام کاهش یافته شاهد افزایش قیمت دام بودیم و از طرفی با افزایش قیمت نهاده های دامی قاعدتا قیمت گوشت قرمزافزایش خواهد داشت.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پایان تصریح کرد: با توزیع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله و همچنین با تامین گوشت گرم وارداتی در هفته آینده قطعا قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا