فیلم| مراسم کلنگ‌زنی پردیس علم و فناوری دانشگاه قم با حضور وزیر علوم
فیلم| مراسم کلنگ‌زنی پردیس علم و فناوری دانشگاه قم با حضور وزیر علوم