فیلم| تصاویر هوایی از آغاز پروژه‌های مسکن ملی در سایت ۵۶۰ هکتاری استان قم
فیلم| تصاویر هوایی از آغاز پروژه‌های مسکن ملی در سایت ۵۶۰ هکتاری استان قم
تصاویر هوایی از آغاز پروژه‌های مسکن ملی در سایت 560 هکتاری استان قم

 

پایان پیام/۷۸۰۲۳