فیلم| اردوی جهاد مدافعان سلامت قم در روز شهادت امام صادق(ع)
فیلم| اردوی جهاد مدافعان سلامت قم در روز شهادت امام صادق(ع)