فیلم| اجرای پویش دختران حاج قاسم در۱۵ نقطه از استان قم
فیلم| اجرای پویش دختران حاج قاسم در۱۵ نقطه از استان قم