فضاهای آموزشی قم کمتر از میانگین کشوری است
فضاهای آموزشی قم کمتر از میانگین کشوری است
میزان دسترسی به فضاهای آموزشی در قم و ۷ استان دیگر کشور کمتر از میانگین کشوری است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم بیانگر آن است که برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری آموزشی در راستای تحقق مفاد اسناد بالادستی بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دو بخش «برنامه بهبود شرایط اضطراری» و «برنامه میان مدت» تقسیم شده است.

 بر این اساس برای بهبود شرایط اضطراری در این عرصه، ارتقای سرانه فضای آموزشی در مناطق کم برخوردار و واجد اولویت در کنار ایمن سازی فضاهای آموزشی موجود با تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی مدارس فرسوده در دستور کار است.

 و اما آمار این حوزه نشان می دهد سرانه استاندارد فضای آموزشی در کشور مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معادل ۸.۳۹ مترمربع برای هر دانش آموز است، در حالی که این عدد در حال حاضر در سطح کشور و با توجه به فعال بودن تنها ۵۴۰ هزار کلاس درس، ۵.۲۲ مترمربع است.

 باید توجه داشت که سرانه فعلی فضای آموزشی در استان قم از میانگین ۵.۲۲ مترمربع هم کمتر است و عدد ۴.۲۰ مترمربع را نشان می دهد که با توجه به تراکم جمعیت در این استان و همچنین موضوع مهاجرت به آن، نگاه ویژه ای را برای رفع کمبودهای فعلی می طلبد.

 آمار دیگر در این عرصه درباره استان ها و شهرستان هایی است که میزان دسترسی به فضاهای آموزشی در آن ها کمتر از میانگین کشوری است.

 در این میان قم، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان رضوی، البرز و تهران، هشت استانی هستند که میانگین سرانه فضای آموزشی در آن ها کمتر از میانگین کشوری است، ضمن آن که ۳۴ درصد شهرستان های کشور و از جمله قم و دیگر شهرستان های این استان یعنی کهک و جعفرآباد نیز سرانه فضای آموزشی کمتر از میانگین کشوری دارند.

لذا باید اذعان کرد برنامه ریزی جدی در عرصه احداث و توسعه فضاهای آموزشی استان قم امری اجتناب ناپذیر است که در این زمینه، ساخت حداقل ۱۵۰۰ کلاس درس برای جبران کمبودهای گذشته و ساخت حداقل ۳۰۰ کلاس درس برای پوشش افزایش ده هزار نفری جمعیت دانش آموزی در هر سال تحصیلی باید در دستور کار قرار گیرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس