طرح جامع فضای سبز قم در مراحل نهایی تدوین است
طرح جامع فضای سبز قم در مراحل نهایی تدوین است
مهدی اصفهانیان مقدم گفت: در طول سال حدود 400 میلیارد تومان هزینه تنظیف، پاک‌سازی و نگهداری شهر می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهدی اصفهانیان مقدم معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه مباحث مدیریت پسماند در شهرداری قم بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: قم نخستین کلان‌شهر کشور در عرصه عدم دفن مستقیم پسماند شهری است.

وی با اشاره به اینکه قم کلان‌شهری پاکیزه در کشور است، ابراز کرد: در طول سال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تنظیف، پاک‌سازی و نگهداری شهر می‌شود.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه پروژه‌های مختلفی در بخش خدمات شهری در سال ۱۴۰۲ منعقدشده است، ابراز کرد: ایجاد شهرک بازیافت، مزرعه خورشیدی، طرح جامع مدیریت پسماند ازجمله این پروژه‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه شهر قم در حال حاضر ۴۰۰ بوستان به وسعت ۲۸ میلیون مترمکعب دارد، اذعان کرد: از نظر فضای سبز در میان کلان‌شهرهای کشور، شهر قم به رتبه سوم رسیده است.

اصفهانیان مقدم با بیان اینکه تدوین طرح جامع فضای سبز ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، مطرح کرد: همچنین اقدامات مطلوبی در راستای نورپردازی و ایجاد جلوه‌های نوری انجام‌شده است.

  • منبع خبر : شهرداری قم