چرا دستگاه قضایی دربرابر دروغ پردازی ها اقدامی نمی‌کند!؟
چرا دستگاه قضایی دربرابر دروغ پردازی ها اقدامی نمی‌کند!؟
اخبار متعددی از فعالیت جریان آشوبگر و نقش آفرینی این عناصر در اتفاقات اخیر مدارس قم وجود دارد که با هدف التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در قم در حال پیاده سازی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، درحالی که دو هفته از دروغ پردازی و خبرسازی رسانه های داخلی و خارجی علیه مردم متدین قم می گذرد اما نه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و نه دادستانی و دادسرای فرهنگ و رسانه واکنشی نسبت به توهین های مکرر این رسانه از خود نشان ندادند و این دروغ پردازی ها و تشابه سازی های رذیلانه همچنان ادامه دارد.

اخبار متعددی از فعالیت جریان آشوبگر و نقش آفرینی این عناصر در اتفاقات اخیر مدارس قم وجود دارد که با هدف التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در قم در حال پیاده سازی می باشد.