دانش آموزان مدرسه ای در قم یکی از بانوان زندانی را آزاد کردند
دانش آموزان مدرسه ای در قم یکی از بانوان زندانی را آزاد کردند
یکی از بانوان زندانی قمی با مشارکت دانش آموزان دبستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) و با کمک نمایندگی ستاد دیه در استان قم آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، در راستای فرهنگ سازی برای مشارکت دانش آموزان در انجام کارهای خیر از سوی ستاد دیه استان قم، این بار دانش آموزان دبستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) قم توانستند یکی از بانوان زندانی قمی با جرایم مالی غیر عمد را از بند زندان آزاد و او را به آغوش خانواده بازگرداند.

این دانش آموزان و اولیا آن‌ها با کمک مسئولان مدرسه اقدام به برپایی بازارچه خیریه کرده و با درآمد حاصل از آن توانستند در پرداخت بدهی یک زندانی محکوم مالی که از بانوان استان قم بود مشارکت داشته باشند.

گفتنی است، خیرینی که قصد مشارکت در امر آزادی زندانیان با جرایم مالی غیر عمد در استان قم را دارند می‌توانند از طریق شماره حساب ۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳ بانک تجارت و شماره حساب ۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸ بانک ملی و شماره حساب ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴ بانک ملت کمک‌های نقدی خود را به ستاد مردمی دیه در استان قم پرداخت کنند.