خداحافظی قم با اکالیپتوس، کاج و خرزهره
خداحافظی قم با اکالیپتوس، کاج و خرزهره
به گفته کارشناسان محیط زیستی دخالت هاي غيرطبيعي در محيط زيست غيرکارشناسانه است. اينکه مي گويند درختان ميوه دار مصرف آب بيشتري دارند درست نيست و بايد گفت که نياز آبي درختان بي ثمر بيشتر از درختان ميوه دار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، به گفته «سید مجتبی سبحانی ثابت» رییس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم، درجلسه کمیسیون خدمات شهری این هفته که با حضور اعضای کمیسیون، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و نیز رئیس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی استان جناب آقای دکترنائینی بطورمفصل در خصوص نوع گیاهانی که درداخل شهر و بوستانهای جنگلی کاشت می شود؛ بحث شد که چه گیاهان و درختانی مفید و مناسب برای آب و هوا و اقلیم شهر قم مثل انواع توت، انواع زیتون، گل محمدی و…. و نیز چه گیاهانی مناسب آب و هوای قم نبوده و یا مضر برای فضای شهری وجنگلی مثل اکالیپتوس، کاج و خرزهره و… می‌باشند؛ که درنهایت مقرر شد:

۱. کاشت درخت اکالیپتوس در داخل شهر ممنوع شده و کاشت آن در بوستانهای جنگلی حاشیه شهر نیزبسرعت کاهش یافته و تا پایان تابستان متوقف شود.
۲. کاشت درخت کاج و خرزهره نیز در بوستانهای داخل شهر و نیزبوستانهای جنگلی حاشیه ای کاهش یافته و متوقف شود (ترجیحا تا پایان تابستان سال جاری).
۳. انجام تحقیق و بررسی و مطالعات میدانی در خصوص آماده کردن، پرورش و تهیه انواع گیاهان و درختان مفید جایگزین بجای درختانی که از برنامه کاشت سازمان پارکها خارج گردیده است.
۴. در سطح شهر علی الخصوص بوستانها و نیز بوستانهای جنگلی حاشیه شهر نهالهای مثمر و میوه دار کاشته شود.
۵. یک کمیته فنی با حضور مدیریت و کارشناسان سازمان پارکها، نمایندگانی ازکمیسیون خدمات شهری شورا و نیز احیانا کارشناسان خبره از بیرون سازمان ترجیحا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تشکیل شده و در خصوص نوع درختانی که قرار است در سطح شهر و بوستانهای داخلی و حاشیه ای شهر کاشته شود تصمیم گیری شود.