جریمه میلیاردی سزای گرانفروشی لاستیک در قم
جریمه میلیاردی سزای گرانفروشی لاستیک در قم
یک فروشگاه عرضه و توزیع لاستیک در قم به دلیل گرانفروشی لاستیک تنظیم بازار داخلی به جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش مردمی طی گشت مشترک تعزیرات قم با همراهی نمایندگان دستگاه‌های متولی در امر بازرسی و نظارت، با مراجعه به یک فروشگاه عرضه و توزیع لاستیک در سطح شهر به دلیل گرانفروشی لاستیک تنظیم بازار داخلی به ارزش ۲۲,۲۲۰,۳۴۸,۱۰۴ ریال گزارشی تنظیم و مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته، اتهام گرانفروشی را محرز و مسلم دانست و متهم را به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۱۰۴ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان