تنها ۱۰ درصد مجموع کودهای کشاورزی یارانه ای تامین وتوزیع شده از محل واردات است
تنها ۱۰ درصد مجموع کودهای کشاورزی یارانه ای تامین وتوزیع شده از محل واردات است
زند اظهار داشت: درحوزه ی نهاده های کشاورزی خاص کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی و غیر شیمیایی یکی از اقدامات اصلی که می تواند در مهار تورم و ثبات قیمت ها نقش اساسی خود را ایفا کند افزایش تولید است، تا سال 1401 درچارچوب خودکفایی کودهای کشاورزی در کشور، 25 پروژه خودکفایی را در زمینه تولید کودهای کشاورزی تعریف شده که خوشبختانه تاکنون 17 پروژه به تولید رسیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با سه شرکت بزرگ تولید کننده کودهای اصلی قرارداد دارد که تامین کننده کودهای یارانه ایی اصلی برای استان قم و سایر استان ها میباشد. همچنین ۹ شرکت تولید کننده انواع کودهای میکرو و ریزمغذی در استان قم وجود دارد که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرارداد دارد و تامین کننده بخش اعظمی از انواع کودهای آلی، زیستی و شیمیایی در سطح کشور میباشد.
حسین زند، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت: برهمین اساس امروز می توان خیلی مستند کارنامه ی عملکردی وزارت جهادکشاورزی را در بخش تولید کودهای کشاورزی چنین اعلام کرد که، در سال ۱۴۰۱ از مجموع سه میلیون و۲۰۰ هزارتن کودهای کشاورزی، کودهای یارانه یی – شامل کودهای فسفاته ، پتاسه، ازته و البته کودهای غیرشیمیایی – تامین و توزیع شده در بخش کشاورزی کشور، دقیقا سهم واردات تنها ۶/۱۰درصد بوده است. یعنی نزدیک به ۹۰ درصد کودهای کشاورزی یارانه ای تامین و توزیع شده، تولید داخل هستند.

وی افزود: ناگفته پیداست که کودهای کشاورزی، یکی از موثرترین نهاده های کشاورزی است که نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی دارد و خوشبختانه علی رغم مشکلات بسیار در این مسیر، توانستیم سهم تولید داخلی را در سبد مصرفی یارانه ای کود کشاورزی کشور به ۹۰ درصد برسانیم و صرفا ۱۰ درصد مجموع کودهای کشاورزی یارانه ای تامین وتوزیع شده از محل واردات است.

حسین زند با اشاره به روند رو به رشد تولید داخلی کودهای کشاورزی در ایران گفت: این نکته نیز بسیار مهم است که در دهه ۸۰ معادله ی سهم تولید داخل و واردات کودهای کشاورزی دقیقا برعکس بود. یعنی، در ابتدای سال های دهه ۸۰ تقریبا ۹۰ درصد کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شد و ظرفیت تولید داخلی کودهای کشاورزی در ایران تقریبا ۱۰ درصد مقدار تامین و تدارک سالیانه بود.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه خودکفائی در این زمینه گفت: برنامه این است که در سال ۱۴۰۲ میزان تولید داخل را به بیش از ۹۰ درصد افزایش داده و طبق برنامه یی که تعریف شده است طی سه سال آینده، صددرصد نیاز کشور به کودهای کشاورزی از تولید داخلی تامین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده و سنوات گذشته برای تولید کودهای کشاورزی گفت: البته، خوشبختانه در حال حاضر کشور در بعضی از کودهای کشاورزی نظیر کود اوره – که نزدیک به ۷۰ درصد سبد کودی مصرفی کشاورزی کشور به آن اختصاص دارد، نه تنها وارد کننده نیست که از صادرکنندگان بزرگ منطقه هم هست.