تمامی محصولات کشاورزی الگوی کشت استان، کود یارانه ای دریافت می کنند
تمامی محصولات کشاورزی الگوی کشت استان، کود یارانه ای دریافت می کنند
زند با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه الگوی کشت استان قم شامل 94 نوع محصول  کشاورزی در سطح بیش از 75 هزار هکتار می باشد، گفت: در دوماهه ابتدای سالجاری بیش از 2 هزار تن کود یارانه ای در بخش کشاورزی توزیع و مصرف گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حسین زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمناسبت هفته جهاد کشاورزی اعلام کرد به تمامی محصولات کشاورزی مطابق با الگوی کشت استان، کودهای شیمیایی یارانه ای تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح برنامه الگوی کشت استان به تمامی محصولات کشاورزی اعم از  زراعی، باغی، گلخانه ای و گیاهان دارویی،  ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان، کودهای یارانه ای تخصیص داده شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر برنامه الگوی کشت استان قم شامل ۹۴ نوع محصول  کشاورزی در سطح بیش از ۷۵ هزار هکتار می باشد.

زند با اشاره به وضعیت مطلوب تامین و تدارک کودهای یارانه ای استان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای ازته، فسفاته و پتاسه برای استان قم تدارک شده است.

وی افزود: در دوماهه ابتدای سالجاری بیش از ۲ هزار تن کود یارانه ای در بخش کشاورزی توزیع و مصرف گردیده است و در حال حاضر بیش از ۴ هزار تن انواع کودهای مذکور در انبار های تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان جهت تامین به موقع نیاز کشاورزان عزیز و بهره برداران بخش کشاورزی ذخیره سازی شده است.

زند در پایان بیان کرد: شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان شامل ۲۱ کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی میباشد که کودهای شیمیایی یارانه ای از طریق این شبکه و با قیمت های مصوب  و تحت کنترل و نظارت کامل به مصرف کشاورزان و از طریق حواله های الکترونیکی توزیع می گردد.