تعیین حریم محدوده بافت تاریخی قم لازم الاجراست
تعیین حریم محدوده بافت تاریخی قم لازم الاجراست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری مهر، فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: محدوده بافت تاریخی شهر قم در سنوات گذشته توسط معاونت میراث فرهنگی تعیین و ابلاغ شده علاوه بر تعیین محدوده تاریخی، ضوابط اختصاصی این محدوده نیز توسط وزارت میراث فرهنگی تعیین […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری مهر، فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: محدوده بافت تاریخی شهر قم در سنوات گذشته توسط معاونت میراث فرهنگی تعیین و ابلاغ شده علاوه بر تعیین محدوده تاریخی، ضوابط اختصاصی این محدوده نیز توسط وزارت میراث فرهنگی تعیین و به کلیه مقامات ملی و استانی مربوطه ابلاغ شده است.

وی افزود: تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی و ضوابط آن را صرفاً در حیطه تکالیف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی دانست و افزود: سایر نهادهای ملی و استانی صرفاً می‌توانند نسبت به تهیه طرح‌های ویژه برای این محدوده‌ها برای حفاظت و احیا آن با همکاری میراث فرهنگی اقدام کنند.

داوری ادامه داد: علاوه بر این موارد تعیین آثار ملی و واجد ارزش و تعیین حریم اختصاصی و عمومی برای این آثار صرفاً در حیطه اختیارات و تکالیف وزارت میراث فرهنگی است و سایر نهادها ملزم به رعایت موارد اعلامی و ضوابط حفاظتی و حریم مربوط به آن هستند.

مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی با اشاره به اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ قم که مورد مخالفت مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز قرار گرفته، کلیه ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته، اظهار کرد: از سوی معاونت میراث فرهنگی ضمن اعلام مخالفت جدی با این مصوبه که خارج از حدود تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده، اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.