تأکید ایران بر حل منطقه‌ای مسائل افغانستان
تأکید ایران بر حل منطقه‌ای مسائل افغانستان

– اخبار بین الملل – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آستانه نشست دوحه در دیدار با سفیر قزاقستان اظهار داشت این نشست باید تلاشی در مسیر پایان‌دادن به مشکلات مردم افغانستان باشد. در […]

– اخبار بین الملل –

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آستانه نشست دوحه در دیدار با سفیر قزاقستان اظهار داشت این نشست باید تلاشی در مسیر پایان‌دادن به مشکلات مردم افغانستان باشد.

در توئیتر کاظمی قمی آمده است: «در دیدار با سفیر قزاقستان در ایران درباره کارکرد مثبت نشست‌های منطقه‌ای و انتظار نقش حمایتی سازمان ملل از این نشست‌ها اشاره شد. تاکید کردم که منطقه در قبال افغانستان مسئول است و راه حل بحران افغانستان باید در منطقه دنبال شود».

وی افزود «مشکلات امروز افغانستان مانند تروریسم، بحران اقتصادی، مواد مخدر و … میراث بیست سال اشغالگری آمریکا است. اجلاس دوحه می‌بایست تلاشی در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم افغانستان باشد».

سفارت ایران در کابل نیز در رشته توئیتی گفت حسن کاظمی قمی تأکید کرده است که منطقه در قبال افغانستان مسئول است و راه‌حل بحران افغانستان باید در منطقه دنبال شود.

نشست دوحه با حضور نمایندگان برخی از کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است در تاریخ اول می برای دو روز برگزار شود.

یافتن یک رویکرد واحد برای مقابله با وضعیت افغانستان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر از اهداف این نشست گفته شده است.

کاظمی‌قمی: آمریکا به سیاست ‌بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان ادامه می‌دهدکاظمی قمی: ایران متعهد به همکاری‌های بیشتر با افغانستان است