بانک های قم تسهیلات حمایت از تولید را افزایش دهند
بانک های قم تسهیلات حمایت از تولید را افزایش دهند

 روابط عمومی استانداری قم، محسن امیدیان در بیست وهفتمین جلسه ستاد تسهیل ورونق تولید که با حضور اعضای کمیته های تخصصی این ستاد در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد با اشاره به شعار سال واهمیت رفع موانع از واحدهای تولیدی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان سال […]

 روابط عمومی استانداری قم، محسن امیدیان در بیست وهفتمین جلسه ستاد تسهیل ورونق تولید که با حضور اعضای کمیته های تخصصی این ستاد در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد با اشاره به شعار سال واهمیت رفع موانع از واحدهای تولیدی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان سال گذشته تنها ۱۰ درصد به واحدهای تولیدی استان منابع وتسهیلات مالی تزریق شده که باید این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد افزایش یابد .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: امسال سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و برای تحقق این شعار لازم است بانک‌های عامل دولتی وبخش خصوصی همکاری کنند ودر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به حسب ظرفیتی که دارند منابع مالی تزریق نمایند.

وی با تاکید بر لزوم تلاش بانک ها برای عمل به تعهدات خود افزود: اینکه بانک ها منابع مالی وتسهیلاتی پرداخت کنند به این معنی نیست که بر بانکی فشار آورده شود وسیستم بانکی دیگری از ارائه تسهیلات بانکی ومالی کوتاهی کند باید این امر به صورت متوازن صورت گیرد‌

معاون استانداری قم اظهار کرد: دراستان در بخش مسکن و هم چنین رونق تولید نیاز به تزریق منابع مالی داریم و باید بانک‌های عامل خصوصی ودولتی همکاری کنند.

وی با اشاره به این که فلسفه و وظیفه اصلی ستاد تسهیل، ایجاد گشایش و تسهیلات برای رونق تولید وحمایت از واحدهای تولیدی است افزود: هرگونه موانع در مسیر باید از فعالیت واحدهای تولیدی برداشته شود.

پایان پیام/۷۸۰۲۳