اسفندماه آغاز عملیات ساخت واحد های نهضت ملی در اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان قم
اسفندماه آغاز عملیات ساخت واحد های نهضت ملی در اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان قم
صادقی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: قبل از پایان سال، فنداسیون و اسکلت بخشی از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی در اراضی 560 هکتاری کلید خواهد خورد و اجرای بقیه پروژه در سال جدید با سرعت پیگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد صادقی اظهار کرد: برای۳۰ هزار متقاضی در اراضی ۵۶۰ هکتاری واحد مسکونی ساخته خواهد شد که تا قبل از پایان سال، عملیات اجرایی بخشی از این واحدها به مرحله فنداسیون و اسکلت خواهد رسید.

وی توضیح داد: ساخت واحدهای مابقی این تعداد از متقاضیان به فاصله نزدیک و بعد از عقد قرارداد با پیمانکاران آغاز می شود.

وی نحوه انتخاب متقاضیان را مورد توجه قرار داد و گفت: به زودی از میان متقاضیانی که ۸۰ میلیون تومان را کامل واریز کرده اند و پروفایل ثبت نامی آن ها تخصیص پروژه است، برای تخصیص پروژه ها و معرفی به پیمانکار قرعه کشی خواهد شد.

صادقی در خصوص تخصیص این دسته از متقاضیان توضیح داد: تیپ بندی متقاضیان براساس سبد متنوعی از وضعیت آن ها مانند دارای دو فرزند به به بالا، یک فرزند، بدون فرزند و….در یک پروژه تخصیص خواهند شد و پس از آن به پیمانکار و پروژه خود متصل می شوند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، ملاک انتخاب واحد متقاضی خوش حسابی است که تعداد فرزند یکی از دیگر از مولفه های مهم و موثر است.

صادقی در خصوص فاصله زمانی آورده ها توضیح داد: برای تمامی متقاضیان ۵۶۰ هکتاری به فاصله هر سه تا چهار ماه پیامک یا دعوت نامه سامانه برای واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان ارسال می شود.

وی در خصوص دریافت آورده دوم قبل از شروع عملیات ساخت تصریح کرد: این آورده ها برای خرید مصالح و پیش پرداخت پیمانکار خواهد بود که به زودی بخشی از این آورده ها برداشت می شود.

وی در پایان خصوص آن دسته از متقاضیان که تا کنون آورده خود را تکمیل نکرده اند توضیح داد: این گروه از متقاضیان از اولویت خارج شده اند و متقاضیان تایید نهایی که تاکنون پیامک دریافت نکرده اند، جایگزین آن ها شده اند.