اجرای پروژه بهسازی پیاده‌روی بلوار نیایش قم
اجرای پروژه بهسازی پیاده‌روی بلوار نیایش قم
محمدرمضانی ، مدیر منطقه هفت شهرداری قم از اجرای پیاده‌روسازی بلوار نیایش باا عتبار ۸ میلیارد و ششصد میلیون ریالی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد رمضانی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم منطقه پیاده‌روسازی بوده و پروژه‌های مختلفی در این زمینه با اولویت در حال اجراست.

او از اجرای پیاده‌روسازی مقابل ورودی مصلای قم خبر داد و افزود: پیاده‌روسازی بلوار نیایش توسط معاونت زیربنایی انجام شده و جلوی درب ورودی مصلا به اتمام رسیده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم، اعتبار اجرای پیاده‌روسازی بلوار نیایش را ۸ میلیارد و ششصد میلیون ریال اعلام کرد و گفت: زمان اجرای پروژه یک ماه بوده و جدول‌گذاری سنگی انجام‌شده است.

او متراژ اجرای پروژه را موردبررسی قرارداد و بیان کرد: پیاده‌روسازی بلوار نیایش به طول ۱۱۰۰ مترمربع موزاییک انجام‌شده است و نهضت پیاده‌روسازی در این منطقه ادامه خواهد داشت.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری قم