اجرای موفق مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش کشاورزی قم
اجرای موفق مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش کشاورزی قم
محمد رضا حاجی رضا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه بیش از 95 درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری در بخش کشاورزی قم اجرایی شده است، گفت: در این سفر اعتباری معادل ۴۰۵ میلیارد تومان به پروژه‌های جهاد کشاورزی اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد رضا حاجی رضا در سالگرد سفر رئیس جمهور به قم گفت: در مصوبات این سازمان ، ۴۰۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که از این میزان ۳۹۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملکی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اختصاص میابد و ۱۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات روستایی جهت اشتغال بانوان بوده است.

وی افزود: تا کنون مبلغ حدود ۷۵ میلیارد تومان از محل اعتبار تملکی بابت ۷ مصوبه به سازمان جهاد کشاورزی تخصیص یافته که شامل احیای مرمت قنوات،تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث و مرمت شبکه های آبیاری و زهکشی،تکمیل زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای،توسعه روش های آبیاری،طرح کاداستر اراضی کشاورزی و بهینه سازی مصرف اب کشاورزی اختصاص و هزینه شده است همچنین در خصوص اشتغال بانوان ۶۲ فقره پرونده به مبلغ ۹.۵ میلیارد تومان به بانک های عامل استان معرفی،مصوب و در حال پرداخت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه های تملکی نسبت به تخصیص اعتبار ۱۰۰ درصد انجام شده است که شامل مرمت و بازسازی ۴۴ رشته قنات،۴۳۴ هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی،۱۱۱۷ هکتار توسعه روش های ابیاری تحت فشار، انجام ۲۳ کیلومتر لوله گذاری و همچنین حدود ۷۰ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی در قالب  طرح کاداستر اراضی کشاورزی در حال اجرا است.

حاجی رضا افزود: طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص تکمیل زیرساخت مجمتع ها نسبت به حفرچاه و انتقال آب با لوله به طول ۱۸۰۰ متر و احداث استخر ذخیره آب و همچنان خرید انشعاب برق و گاز مجتمع تولیدی طغرود از محل اعتبارات ابلاغی انجام گردیده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم