اجرای حکم خلع ید و رفع تصرف در پردیسان قم
اجرای حکم خلع ید و رفع تصرف در پردیسان قم
سرهنگ رضا خداداد، فرمانده یگان حفاظت اراضی راه و شهرسازی قم گفت: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب ۵۶ هکتار از اراضی پردیسان خلع ید و رفع تصرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سرهنگ رضا خداداد،فرمانده یگان حفاظت اراضی راه و شهرسازی قم گفت: با دستور مدیرکل راه و شهرسازی و اعلام نظر اداره حقوقی اداره کل و با هماهنگی با معاونت دادستان عمومی و انقلاب استان، ۵۶ هکتار از اراضی محدوده پردیسان قم خلع ید و رفع تصرف شد.

او اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی دولتی بنا به وظیفه ذاتی خود در حفظ و صیانت از اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال مامور اجرای احکام مرتبط با حوزه زمین و اراضی دولتی است.

فرمانده یگان حفاظت  اراضی راه و شهرسازی قم افزود: در این رابطه، این یگان پس از اعلام اداره حقوقی اداره کل متبوع و اخذ مجوزات قانونی از دادستانی استان مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در پردیسان و با هماهنگی نیروی انتظامی، نسبت به رفع تصرف و خلع ید متصرفین اقدام کرد.

خداداد در خصوص جزئیات این اقدام توضیح داد: این اراضی واقع در بلوار شهروند پردیسان است. ۵۳ هکتار از آن در مرحله اول به بیت المال و دولت بازگردانده شد و سه هکتار باقی مانده آن که تحت کشت و مستحدثات بوده است با اخذ مجوزات و هماهنگی دستگاه قضا رفع تصرف خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت  اراضی راه و شهرسازی قم در پایان گفت: براساس ارزیابی کارشناسان، ارزش تقریبی اراضی بازگردانده شده به بیت المال، بیش از شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان