آغاز نماکاری در سایت ۲۷ هکتاری پردیسان قم
آغاز نماکاری در سایت ۲۷ هکتاری پردیسان قم
حسینی دبیر قرارگاه مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به آغاز نماکاری در سایت 27 هکتاری پردیسان قم، گفت: هفته گذشته پیمانکار فاز یک تغییر کرد و امیدواریم تعاونی جدید با سرعت عملیات اجرایی را دنبال کند تا تاخیر و وقفه قبلی جبران شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، سید روح الله حسینی اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی در سایت ۲۷ هکتاری پردیسان قم از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز شد.

وی افزود: در این سایت ۱۷۰۰ واحد مسکونی در دو فاز ۸۴۰ و ۸۶۰ واحدی احداث می شود که عملیات اجرایی آن ها هم اکنون بیش از۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسینی گفت: هفته گذشته پیمانکار فاز یک تغییر کرد و امیدواریم تعاونی جدید با سرعت عملیات اجرایی را دنبال کند تا تاخیر و وقفه قبلی جبران شود.

دبیر قرارگاه مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان گفت: طبق برنامه و روال مراحل ساخت، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳ بخش عمده از واحدهای دو فاز تکمیل و تحویل متقاضیان شود.